Så skiljer sig börsen från ett casino

admin
januari 11, 2023
1677 Visningar
Börsen vs casino

Efter begrundanden följt av flertalet val är ett beslut taget. Spänningen stiger, avslut närmar sig och frågan är om utdelningen resulterar i vinst eller förlust. En känsla vilken beskriver såväl aktieköp som casino spelande. Men är aktiviteterna genomgående likvärdiga? En frågeställning utan ett enkelt svar. 

Aktier med hög risk för risktagande personligheter

Aktieköp innebär hög alternativt låg risk beroende vilken typ av aktieköp man gör. Med research kan högriskaktier lokaliseras och köpas, något traders (handlare) gör dagligen. Personer inom aktiehandel på en högre nivå lär känna de indikationer en högvolatil aktie vanligtvis uppvisar. Mycket handlar om känsla samt kunskap, aspekter vilka skiljer aktier från de högvolatila spelen på nätcasinos.

  • Samla på dig mer kunskap om aktiemarknaden genom att läsa de senaste blogginläggen från kända bloggare inom börs och finans.
  • Kom ihåg att en väldiversifierad portfölj med bra riskspridning kan bidra till att du fångar fler aktier med fin utveckling över tid. Riskspridning är viktigt – ett alternativ till vanliga stamaktier är preferensaktier. Med preferensaktier erbjuder bolaget en förbestämd utdelning, och du har även förtur till aktieutdelningen jämfört med stamaktieägare. Läs mer om detta hos preferensaktier.com.

Högvolatila casinospel  

Genom att se på spelets upplägg skrivs volatiliteten vanligen ut. Med högvolatila spel finns chans till hög vinst men spelen är också mer riskfyllda. Högvolatila spel är något speciellt High Rollers eftersöker. Personligheter där lägre risker och vinstmöjligheter inte är tillräckligt. Här visas tydliga likheter till aktiebranschen, kan de olika branscherna möjligen locka till sig samma personligheter?

Aktierhandel kontra casinospelande – likheterna fortsätter

Casinospel inleds vanligen med sökning efter passande spel, till exempel söker spelare upp lista på casino med svensk licens där en visst typ av spel kan hittas. På liknande sätt påbörjas processen vid aktieköp, speciellt för nyare handlare där guider och listningar underlättar sökandet efter bra aktier. 

Vidare består köpet/spelet av en sorts spänning olik många andra typer av hobbies. Just spänningen, eller adrenalinkicken, är vad en viss personlighet eftersöker. Hos risktagande personligheter infinner sig en svårbeskriven men oerhört mäktig känsla. Vissa beskriver känslotillståndet likt eufori då de handlar med högriskaktier liksom högvolatila casinospel.

Ytterligare liknelser mellan spel och aktiehandel:

  • Alla insatser/allt courtage kan gå förlorade
  • Insats/courtage kan gå med vinst
  • Mängder av köpmöjligheter finns online
  • Båda aktiviteter bör grundas på en förbestämd budget
  • Är du dåligt påläst är dåliga utfall nära nog ett faktum
Förkunskaper är av stor vikt i båda avseenden

Samtliga aktiviteter är svåra att bemästra utan kunskap i ämnet. För att lyckas med spel på casinos behöver en grundläggande kunskap kring hur spelen är utformade likväl som kunskap gällande regler och risknivåer. 

På samma sätt krävs kunskaper kring trading med aktier, ett par frågor bör ställas samt besvaras innan man handlar med aktier för första gången.

  • Hur fungerar systemet för köp och sälj av aktier?
  • Vad ska en nybörjare inom trading tänka på?
En sista liknelse men kanske den viktigaste av alla

Att bli vass i ämnena är fullkomligt möjligt. Det samma gäller att alla kan bli framgångsrika traders/spelare genom påläsning och erfarenhet. Men en orubblig aspekt är det faktum att slumpen alltid avgör i slutändan. Aktietrading likaså spel på nätcasinos kan aldrig förutspås, oavsett hur erfaren eller kompetent en trader/spelare än är.

Slumpen kan alltid spela in i händelseförloppet och utgången ändras, ibland mot alla odds. Vilken lärdom som är av högsta vikt kan spekuleras om men att slumpen avgör är troligen den absolut bästa lärdomen att bära med sig vid aktiehandel och casinospelande.

Författare admin